A 'cloud of Metaphysics’ in Pindar: the opening of Nemean 6

partilhar
Author Frederico, Lourenço
Keywords Píndaro, Enunciados gnómicos, Odes nemeias, Pindar, Gnomic utterance, Nemean odes
Journal Humanitas
Publisher Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos
Year of Publ. 2011
DOI http://dx.doi.org/10.14195/2183-1718_63_2
Language English
Type of Access

Full

Citation
Nº Leituras:
1539