[Recensão a] Ana M. Sixto Barcia, Cultura letrada e alfabetización no Baixo Ulla: séculos XVIII-XIX

partilhar
Author Castro Redondo, Rubén
Journal Revista Portuguesa de História
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2018
ISSN 0870-4147
DOI https://doi.org/10.14195/0870-4147_49_17
Language Espanhol
Type of Access

Full

Citation
Nº Leituras:
458