Sordera por activación del airbag: un caso

partilhar
Authors Hernando Lorenzo, Antonio E.
Gómez-Guillamón, Ferreol García-Nieto
Moreno Anaya, Pilar
Menchaca Anduaga, Arántzazu
Keywords Surdez, Hipoacusia, Airbag, Audiometria, Potenciais evocados, Deafness, Hypoacusia, Audiometry, Evoked potentials
Journal Revista Portuguesa do Dano Corporal
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2012
ISSN 1647-8630
DOI http://dx.doi.org/10.14195/1647-8630_23_7
Language Espanhol
Type of Access

Full

Citation
HERNANDO LORENZO, Antonio E; et al. - Sordera por activación del airbag: un caso. Revista Portuguesa do Dano Corporal. Nº 23 (2012) .
Nº Leituras:
1211